I pluss er en konsulentvirksomhet som har tro på at det alltid går an å skape forbedringer. Vi stimulerer til tydelig ledelse, entusiasme og evnen til å omsette ord til handling.

Salg

[ Salgs som profesjon er under stadig utvikling ]

Vi vet at mange av de prosessene og metodene vi jobbet med før ikke skaper de samme resultatene i dag. På den annen side er det og prosesser også metoder som aldri endrer seg, de bare må tilpasses dagens markedssituasjon.

Salgsledelse handler om å skape resultater via andre. Men hvordan oppnå resultatene? Ved å gjenta at selgerne må ha flere møter, og hvor mange de må ringe for å få til det? Ved å sende selgerne på flere kurs om salgsteknikk og annet? Selvfølgelig er dette viktig, men enda viktigere er motivasjon til å gjøre selgerjobben. Det er selgerens eget ansvar, og det er en del av jobben til en salgsleder.

Vi leverer tjenester innen salgstrening, trening av salgsledere, analyse av salgsavdelingen og hvordan lykkes mot de største kundene.