I pluss er en konsulentvirksomhet som har tro på at det alltid går an å skape forbedringer. Vi stimulerer til tydelig ledelse, entusiasme og evnen til å omsette ord til handling.

Rekruttering

Ipluss gjennomfører annonsert rekruttering, direkte søk (head-hunting) og utvelgelse av kandidater fra egen organisasjon. Vi gjennomfører også kombinasjoner av disse prosessene og bistår i kvalitetssikring av bedriftenes egne ansettelsesprosesser.

Våre konsulenter har lang erfaring fra rekruttering og lederutvelgelse - og ikke minst erfaring fra ledende stillinger i næringslivet. Konsulentene har dermed et godt utgangspunkt for å sette seg inn i hva slags utfordringer man vil møte i stillingene.


Vår styrke ligger i en velprøvet metodikk, grundige prosesser og et bredt nettverk i Nord Norge.

Rekrutteringsprosessen inkluderer intervjuer og referanseintervjuer og hvis ønskelig bruk av verktøy som personlighetstester, dette gir oss et best mulig bilde av kandidatene. Det reduserer risikoen for feilansettelse og sikrer at de beste kandidatene velges til jobben.
Vi kan gjennomføre hele ansettelsesprosessen fra kravspesifikasjon til oppfølging av den som blir ansatt, eller vi kan gjøre delprosesser underveis. Eksempelvis er det mange som benytter oss til kvalitetssikring ved valg blant finalekandidater.