I pluss er en konsulentvirksomhet som har tro på at det alltid går an å skape forbedringer. Vi stimulerer til tydelig ledelse, entusiasme og evnen til å omsette ord til handling.

Lederindikator

[ Mål deg selv, bli enda bedre ]

Mange av våre kunder har allerede benyttet seg av i pluss sin lederindikator. Vi har nå digitalisert denne, og tilbyr den nå til både gamle og nye kunder.

i pluss sin lederindikator er et viktig verktøy slik at du som leder skal kunne utvikle deg og bli en enda bedre leder. Lederne vil blant annet få tilbakemelding fra sine ansatte på hvordan de oppfatter lederens attferd og handlinger.


Tilbud
Ta kontakt med i pluss for tilbud på lederindikatoren for deg og/eller for ditt lederteam. Send oss en e-post eller ring oss på telefon 95 94 80 00.

Teoretisk fundament Indikatoren bygger på Gary Yukls 14 kategorier av grunnleggende aktiviteter for en leder, og fokuserer på observerbar atferd. Dermed er det mulig for medarbeidere, kolleger og eventuelt overordnede å gi en omtrentlig tilbakemelding på hvor ofte den aktuelle lederatferden er observert eller lagt merke til.


Hva kan indikasjonene brukes til?
For det første vil det være usannsynlig at alle utsagnene er like viktig for alle personene til enhver tid. Noen lederaktiviteter eller lederhandlinger vil sannsynligvis være viktigere enn andre – ut fra en situasjonsbetraktning, ut fra en oppgave som skal gjøres, ut fra hva som motiverer eller demotiverer medarbeidere – og/eller ut fra et framtidsperspektiv . Det kan derfor være nyttig for en leder selv å tenke gjennom hva som vil være suksessfaktorer eller satsningsområder framover, og i neste omgang involvere sine medarbeidere i å tenke høyt på samme måte om lederrollen.

For det andre vil det bestandig – også innenfor lederskap, være ting som er nødvendig å ta tak i på kort sikt og på lenger sikt. Uansett vil det være fornuftig å vurdere hva som er ”godt nok” av innsats eller vektlegging. Kanskje kan ”2” i noen tilfeller være godt nok. I så fall vil en score på 5 innebære at man legger for stor vekt og innsats på den aktuelle aktiviteten til daglig.

For det tredje kan indikatoren brukes som en tendensmåler fra en periode til en annen. Har noe forandret seg? Har ting forandret seg på riktig måte på de riktige områdene?