I pluss er en konsulentvirksomhet som har tro på at det alltid går an å skape forbedringer. Vi stimulerer til tydelig ledelse, entusiasme og evnen til å omsette ord til handling.

Bedriftsutvikling

I en verden med stadig høyere omstillingstakt og hardere konkurranse, øker også kravene til effektiv drift. Mange bedrifter sliter med å få til endringer som gir varige effektiviseringsgevinster.

På grunn av begrensede ressurser, er det ofte vanskelig for ledelsen å fokusere på forbedringsprosesser samtidig som man har fullt fokus på løpende drift. Det gjør at viktige effektiviserings- og omstillingstiltak gjerne ikke blir igangsatt før det er oppstått et prekært behov. Det kan også være vanskelig for ledelsen å identifisere de egentlige problemene og ikke minst å få satt i gang effektive tiltak. Når omstillingsprosesser er satt i gang, viser undersøkelser at svært mange av omstillingene stoppes før man har fått full effekt av dem på grunn av ressursmangel eller manglende gjennomføringsevne.

 

-          Utviklingsprosesser

-          Organisasjonsutvikling

-          Virksomhetsstyring

-          Management for hier

 

Se våre Lederprogram [+]