I pluss er en konsulentvirksomhet som har tro på at det alltid går an å skape forbedringer. Vi stimulerer til tydelig ledelse, entusiasme og evnen til å omsette ord til handling.

Noen av våre referanser

 • Norges Råfisklag
 • Sparebank1 Nord Norge
 • Macks Ølbryggeri
 • Statens Vegvesen
 • Avikom AS
 • Nordic Hotellene
 • Fugro Servey AS
 • Cominor
 • Lier kommune
 • Sparebank1 Nord Norge Finans
 • Fylkesmannen i Troms
 • Amedia
 • Miljødirektoratet
 • Sametinget
 • Bardu kommune
 • Tromsø kommune
 • UIT – Norges arktiske universitet
 • Finnmark fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune
 • Barentssekretariatet
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Universitetssykehuset Nord Norge
 • Metrologisk institutt
 • Sør Varanger kommune
 • Nedre Eiker kommune
 • Sommarøy Arctic Hotel
 • Tromsø Taxi
 • Kultur i Troms
 • Hålogaland Teater
 • Aurora Kino
 • Ivan Lorentzen Fiskeforretning AS
 • Kirkens bymisjon Tromsø
 • Aker Seafood
 • Troms fylkesbibliotek
 • Ingebrigtsen Kjøtt AS
 • Ramirent
 • Mattilsynet
 • Tromsø ASVO
 • Kuldeteknisk AS
 • Sykehusapoteket Nord
 • Direktoratet for økonomistyring
 • Troms fryseterminal
 • Skanska