I pluss er en konsulentvirksomhet som har tro på at det alltid går an å skape forbedringer. Vi stimulerer til tydelig ledelse, entusiasme og evnen til å omsette ord til handling.

Om oss

Vi er et ekte Nord-Norsk selskap med et sterkt ønske om å skape vekst og utvikling. IPLUSS er et bredt sammensatt konsulentmiljø som består av rådgivere og bidragsytere med høy kompetanse, og mange års erfaring både fra næringslivet og offentlig virksomheter.

Vi skal bidra til resultatforbedring og kompetanseøkning hos våre kunder. Vi skal være et ledende rådgivningsmiljø innen våre fagfelt. Vi har lang erfaring innen ledelse, - både store og små organisasjoner og kjenner derfor til de utfordringene som bedriftsledere møter.

Et av hovedområdene til selskapet har i alle disse årene vært lederutvikling.

Siden etableringen i 1993 har godt over 1000 ledere vært igjennom en eller flere av våre åpne og skreddersydde lederprogram.