I pluss er en konsulentvirksomhet som har tro på at det alltid går an å skape forbedringer. Vi stimulerer til tydelig ledelse, entusiasme og evnen til å omsette ord til handling.

VIP-program

VIP-programmet (videreutvikling i pluss)

Velkommen til en arena for ledere og ressurspersoner som er opptatt av egen mestring og alternative måter å tenke på.

Programmet er rettet mot utviklingsorienterte toppledere og andre nøkkelpersoner som er opptatt av sine aktive bidrag for utvikling av egen bedrift/virksomhet. Her er det muligheter til å dele, drøfte og motta erfaringer – og få påfyll fra lederkolleger med ulik bakgrunn. Her vil du også møte eksterne bidragsytere med høy kompetanse og betydelig erfaring på sine respektive områder.

VIP-programmet er ikke et kurs eller et seminar i tradisjonell forstand. Vi samler deltakere med forskjellig bakgrunn og fokuserer mye på erfarings- og kunnskapsutveksling underveis. Arbeidsformen er lett gjenkjennelig IPLUSS, alle bidrar og blir en del av et aktivt fellesskap.

I VIP-programmet inviteres du til å bringe inn aktuelle problemstillinger fra egen arbeidshverdag, som du vil få gode og konstruktive innspill på. Du blir også en del av et nettverk som du vil ha nytte og glede av etter avsluttet program.

Programmet går over tre samlinger. 

Hovedfokus i VIP-programmet: Hvordan kan jeg som leder best mulig videreutvikle bedriften/virksomheten?

Mer informasjon