I pluss er en konsulentvirksomhet som har tro på at det alltid går an å skape forbedringer. Vi stimulerer til tydelig ledelse, entusiasme og evnen til å omsette ord til handling.

FEM ÅR TIL

Vi har fått spørsmål fra kunder om å lage et opplegg for ansatte som kan tenke seg å stå lenger i jobb. Dette har gitt oss motivasjon til å utvikle et nytt program – FEM ÅR TIL

Vi setter seniorkarriere på dagsorden, med søkelys på seniorer som ressurs. Vi vil også skape et nettverk av utviklingsorienterte ledere og ressurspersoner med mye erfaring og lang fartstid.  Programmet vil bidra til økt motivasjon for å stå lenger i arbeidslivet.

Noen aktuelle tema:

  • Arbeidslivstrender – her ser vi også nærmere på aktuelle kommunikasjonsformer
  • Seniorressursen, en naturlig del av virksomhetens strategi
  • Kjennetegn ved en erfaren og attraktiv arbeidstaker
  • Et blikk inn i den digitale verden, utfordringer og muligheter
  • Kan voksenlivet berikes av å gjøre det naturlig å stå «unaturlig lenge» i jobb; helt eller delvis?

Norge har mange utfordringer, blant annet at vi mangler kompetente folk i ulike bransjer. FEM ÅR TIL kan være ett av flere svar på å dekke opp dette behovet, slik at arbeidsgivere og samfunnet kan nyte godt av en formidabel ressurs.

Programmet har tre samlinger:

  • 14. - 15. juni 2023 starter vi opp på Sommarøy
  • 11. - 12. oktober 2023 er det ny samling, i Oslo
  • 4. - 6. desember 2023 avslutter vi i København

Vi ønsker å skape et sammensveiset nettverk som vil ha glede og nytte av å møte hverandre, også etter programmets slutt.

 Prisen er kr. 29.000. Utgifter til reise og opphold kommer i tillegg.     

Påmelding: e-post hugo@ipluss.no eller telefon 911 42 532.