I pluss er en konsulentvirksomhet som har tro på at det alltid går an å skape forbedringer. Vi stimulerer til tydelig ledelse, entusiasme og evnen til å omsette ord til handling.

Vi har rett medisin for ledere som mangler motivasjon!

[ la oss motivere ]

Ser du som leder det store bilde, eller er du opptatt av det som skjer her og nå? Gjør du dine valg ut fra rasjonelle vurderinger, eller spiller intuisjon og empati også en rolle? Det viktige er ikke bare hva slags ledertype du er, det er også viktig at du ved hjelp av bedre selvinnsikt kan gjøre bevisste valg for hvordan du vil opptre og handle i ulike situasjoner. Styrker og svakheter er ikke statiske. Å kjenne til egne styrker og svakheter gjør deg bedre i stand til å handle riktig i ulike situasjoner - i stedet for å gi deg selv et alibi for dårlig håndtering.